Wykonaniu prac termomodernizacyjnych, elektrowni fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią i wymiany oświetlenia w plebanii Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie ul. Chłodna 9.

Projekt jest finansowany i rozliczany według zasad i procedur obowiązujących w NFOŚIGW.

 

Kliknij i pobierz pełne ogłoszenie w formacie pdf