Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu
na obowiązujące przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami naszego kraju.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., podjąłem następujące decyzje:

 

  1. Celebrację sakramentu chorych, która miała się odbyć w niedzielę 22 marca, przekładamy na spokojny czas.
  2. Od dzisiaj zawieszamy wspólne odprawianie drogi krzyżowej oraz adorację Krzyża i Gorzkie Żale w tegorocznym Wielkim Poście.
  3. Ograniczyć możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach św. do osób, które wcześniej zamówiły daną intencję mszalną (w razie pogrzebu - do najbliższej rodziny).

 

Zachęcam, żebyśmy odtąd odprawiali te nabożeństwa sami „w swej izdebce” (por. Mt 6, 6). Taka modlitwa ma dla Boga ogromną wartość.

Może ten czas społecznej kwarantanny został nam darowany właśnie po to, żebyśmy głębszą uwagę poświęcili własnemu życiu duchowemu. Często w gonitwie za sprawami codziennymi i z powodu chronicznego braku czasu niełatwo o chwilę zatrzymania na dłuższą indywidualną modlitwę. Przeżywamy teraz trudny okres. Potraktujmy go jako szansę.

 

Proboszcz