Caritas Parafialna

 
Kim jesteśmy?
Nie mamy w parafii wykształconej struktury. Nie znaczy to, że parafianie nie mają postawy "caritas", czyli miłości bliźniego. Doświadczamy tego przy okazji pomocy uchodźcom, paczek świątecznych, pomocy rodzinom wielodzietnym itp. Jesteśmy ludźmi pragnącymi otwierać się na bliźniego i nieść konieczną pomoc tam, gdzie zaistnieje potrzeba.
 
Ile osób jest w naszej grupie?
Jest nas około 40 osób, posiadających różne talenty, którymi chętnie się dzielimy. 
 
Jaka jest nasza misja i czym się zajmujemy w parafii?
Kierujemy się wartościami ewangelicznymi i zasadami: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej. Pragniemy, by nikt w naszej parafii nie czuł się samotny, niepotrzebny, wykluczony. Chcemy pomagać: duchowo, społecznie i materialnie, dostrzegając Chrystusa w każdym człowieku. 
 
Kto jest naszym liderem i jak często się spotykamy?
Naszą Caritas Parafialną prowadzi diakon Cezary Uszyński. Spotykamy się w miarę chęci i potrzeby. Kontakt do naszego opiekuna: tel.605-074-413, osobiście pon. w godz.15:30-17:30 w kancelarii parafialnej.
 
Kogo zapraszamy do naszej grupy?
Zapraszamy każdego, komu są bliskie nasze cele i kto chciałby bezinteresownie ofiarować dobro innym. Czekamy na gorące serca i pełne pomysłów umysły młodzieży, umiejętności i dojrzałość dorosłych oraz doświadczenie starszych. Można dołączyć do grupy wolontariuszy oraz koordynować i kierować działaniami naszej Caritas.