Kiedy jesteś świadkiem osoby bierzmowanej

  • - przygotuj się do liturgii: ucząc się na pamięć hymnu "O Stworzycielu Duchu" (podczas liturgii Kościół będzie ją śpiewał), przypominając sobie, jakie są Jego dary oraz czytając fragmenty Pisma Św. (Wj 19,3-8a.16-20b, Ez 37,1-14, Jl 3, 1-5)
  • - ofiaruj bierzmowanemu prezent związany z treścią tego dnia (np. symboliczne pudełko zapałek :-)

Kiedy jesteś bierzmowanym- zapytaj krewnych (rodziców, dziadków) o okoliczności Twojego chrztu - pierwszego przyjętego sakramentu

  • - wybierz świadka spośród bliskich wierzących osób. Niech podczas liturgii będzie blisko Ciebie
  • - przygotuj się do liturgii: ucząc się na pamięć sekwencji do Ducha Świętego (podczas liturgii Kościół będzie ją śpiewał). Przypomnisz sobie w ten sposób, jakie są Jego dary. Polecamy też, przeczytajcie te fragmenty Pisma Św.: Wj 19,3-8a.16-20b, Ez 37,1-14, Jl 3, 1-5

Kiedy jesteś świadkiem osoby bierzmowanej

  • - przypomnij sobie okoliczności swego własnego chrztu, znaczenie roli “świadka” w Kościele od pierwszych wspólnot chrześcijańskich
  • - przed udzielanym sakramentem dowiedz się, kim jest biskup, z którego rąk Twój krewny przyjmie bierzmowanie
  • - podejmij za bierzmowanego wcześniej modlitwę, post

Jak się przygotować

  • - dowiedz się, kim jest biskup, z którego rąk przyjmiesz bierzmowanie
  • - grupa, przygotowująca się do bierzmowania, może przygotować kartki z planem mszy, głównymi śpiewami, stelaż liturgii bierzmowania (w zakrystii znajdziecie formularz Mszy). To pomoże świadkom, bliskim krewnym przeżyć świadomie liturgię. Wydruki rozłóżcie w kościele na ławkach.
  • - zadbaj o krótką modlitwę (fragment z Pisma Świętego, modlitwę do Ducha Świętego) przed wyjściem z domu na Mszę św.