Ks. prałat  dr Leszek Slipek, kanonik Kapituły Świętej Opatrzności Bożej.

 

Urodził się 10.07.1953 w Legnicy.  Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i w 1978 roku z rąk  Kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Zalesie Dolne. W 1980 r. wyjechał na dalsze studia do Rzymu W 1982 roku uzyskał doktorat z teologii duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie ze studiów  wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym.

 

Przez cztery lata pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. W roku 1987 został proboszczem  parafii o wdzięcznej nazwie Jasieniec. Następnie przez dziesięć lat  był proboszczem parafii św. Krzysztofa  w Podkowie Leśnej.

 

25 listopada 2001 roku  opuścił Miasto Ogród, ponieważ został mianowany przez Kard. Józefa Glempa proboszczem  parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Jako proboszcz parafii odpowiedzialny jest za posługę duszpasterską, wykonując zadania nauczania, uświecania i zarzadzania.