Ksiądz Zbigniew Badowski, rezydent

 

Urodził się 26.10.1953 w Białobrzegach, na ziemi radomskiej. W latach 1972-1978 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie otrzymał tytuł magistra teologii w zakresie Historii Kościoła. W latach 1982-1985 odbył studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską z prawa kanonicznego,  po czym odbył studia doktoranckie  i w 1990 roku otrzymał tytuł doktora nauk prawnych ATK.

 

Od 1990 do dziś sprawuje posługę w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym. W 2013 został mianowany prałatem i członkiem Kapituły Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W latach 1997-2009 był wykładowcą prawa kanonicznego i wyznaniowego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji im. T. Koźluka w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.

 

Posługę w parafii św. Andrzeja Apostoła rozpoczął 30 listopada 2001 r.

 

Prywatnie interesuje się literaturą teologiczną, prawniczą, historyczną, filozoficzną. Lubi rozmawiać z ludźmi, jeździć na rowerze, odbywać wycieczki krajoznawcze. Jednak – jak mówi - wszystko powyższe jest tylko dodatkiem, gdyż od 41 lat najpełniej realizuje się jako ksiądz w pracy duszpasterskiej.